Tìm hiểu về NodeJs - slideshare.net

Khi chúng ta nói về Input nghĩa là chúng ta đang nói về dữ liệu đầu vào cho chương trình. Nó có thể được cung cấp từ dòng lệnh hoặc từ một file nào đó. Ngôn ngữ chương trình C cung cấp một tập hợp các hàm có sẵn để đọc các dữ liệu đầu vào đã nhập và cung cấp nó cho các chương trình theo yêu cầu. Khi bạn làm việc với Unix, bằng cách này hay cách khác, bạn dành hầu hết thời gian làm việc với các file. Chương này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và di chuyển các file, sao chép và đặt lại tên cho chúng, tạo liên kết cho chúng…. Khi giao tiếp với luồng TCP hoặc hệ thống tập tin, liệu nhị phân cần thiết để xử lý các luồng octet. Node cung cấp một số phương pháp cho việc khai thác, tạo và sử dụng luồng octet. Để xử lý các dữ liệu nhị phân, node cung cấp cho chúng ta với các đối tượng toàn cục. Chế độ mở file ở đây chỉ định cách mà file được mở. Có các chế độ như mở để đọc, ghi, ghi đè… Tham số bộ đệm là tham số tùy chọn, tức là bạn không cần đưa tham số này vào, nhưng thường thì bạn cũng không cần quan tâm đến tham số này làm gì. Khi chúng ta nói về Input nghĩa là chúng ta đang nói về dữ liệu đầu vào cho chương trình. Nó có thể được cung cấp từ dòng lệnh hoặc từ một file nào đó. Ngôn ngữ chương trình C cung cấp một tập hợp các hàm có sẵn để đọc các dữ liệu đầu vào đã nhập và cung cấp nó cho các chương trình theo yêu cầu.

[index] [7081] [137] [11558] [7883] [10108] [2405] [4829] [6606] [5072] [9395]

http://forex-portugal.forextr.website