Miễn phí tải về OpenLDAP Cho Linux ::: Phần mềm

OpenLDAP - OpenLDAP là một dự án phần mềm mã nguồn mở và tự do phân phối cung cấp cho người dùng giao thức truy cập các dịch vụ thư mục X.500, chạy trên các giao thức truyền tải Internet phổ biến, chẳng hạn như TCP ( Giao thức điều khiển truyền dẫn). Triển khai Cho Linux ::: Tải về miễn phí Phần mềm

[index] [6989] [10105] [905] [2664] [4891] [5198] [1395] [897] [10746] [8955]

http://forex-portugal.sparkmining.website