Tài liệu – IT amateur

msgid "Timezone Options" -msgstr "Các lựa chọn giờ khu vực" +msgstr "Tùy chọn Múi giờ" msgid "Your current timezone" -msgstr "Giờ khu vực hiện tại" +msgstr "Múi giờ hiện thời của bạn" msgid "Reply Citation Options" -msgstr "Các lựa chọn trích dẫn hồi âm" +msgstr "Tùy chọn trích dẫn trả lời ... Git Magic Ben Lynn 2007 Lời nói đầu. Git là công cụ quản lý mã nguồn vạn năng. Đây là một công cụ quản lý mã nguồn tin cậy, ổn định, đa dụng và cực kỳ mềm dẻo và chính sự mềm dẻo của Git làm cho việc học nó trở nên khó khăn, tất nhiên là không nói đến những người đã tạo ra nó. # Blender's translation file (po format). # Copyright (C) 2015 The Blender Foundation. # This file is distributed under the same license as the Blender package. TortoiseSVN là một dự án Mã nguồn Mở được phát triển theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Nó là miễn phí để tải về và sử dụng miễn phí, hoặc là cá nhân hoặc thương mại, trên bất kỳ số lượng máy tính cá nhân. Khi biên soạn, bạn có thể chọn Save As… để ghi lại tập tin hiện tại nhưng với một cái tên khác, hay là sao chép tập tin ra một chỗ khác trước khi bạn ghi lại, nếu như bạn muốn dùng cả các bản cũ. Bạn có thể nén chúng lại để tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

[index] [1918] [12730] [2300] [11977] [3346] [8173] [844] [2858] [8490] [6750]

http://forex-thai.cloudmining24.pw